7 listopada 2016

Skrót dystansów

Krótko, zwięźle o dystansach

Toporna Setka

- dystans: 104  km;
- przewyższenia: +4447m/-4319m;
- punkty ITRA/UTMB: 4;
- 90% trasy to szlaki turystyczne;
- start w Andrychowie, meta w Rzykach na Czarnym Groniu;
- dzień startu: 15.05.2021r;
- godzina startu: 01:00;
- limit startujących: 200 osób;
- limit czasu na trasie: 20 godzin;
- przepak: punkt odżywczy na Kocierzy:
- na trasie 6 punktów odżywczych z napojami i prowiantem (w tym 2 z ciepłym posiłkiem), dodatkowo 4 punkty z wodą i na zakończenie na mecie ciepły posiłek.

Beskidzki Topór Ultra

- dystans: 73 km;
- przewyższenia: +3287m/-3162m;
- punkty ITRA/UTMB: 3;
- 90% trasy to szlaki turystyczne;
- start w Andrychowie, meta w Rzykach na Czarnym Groniu;
- dzień startu: 15.05.2021r;
- godzina startu: 5:00;
- limit startujących: 200 osób;
- limit czasu na trasie: 15 godzin;
- przepak: punkt odżywczy na Kocierzy;
- na trasie 5 punktów odżywczych z napojami i prowiantem (w tym 1 z ciepłym posiłkiem), dodatkowo 2 punkty z wodą i na zakończenie na mecie ciepły posiłek.

Beskidzki Topór

- dystans: 43 km;
- przewyższenia: +1911m/-1745m;
- punkty ITRA/UTMB: 2;
- 90% trasy to szlaki turystyczne;
- start w Andrychowie, meta w Rzykach na Czarnym Groiu;
- dzień startu: 15.05.2021r;
- godzina startu: 7:00;
- limit startujących: 300 osób;
- limit czasu na trasie: 9 godzin;
- na trasie 2 punkty odżywcze z napojami i prowiantem, dodatkowo 1 punkt z wodą, a na mecie ciepły posiłek.

Beskidzki Toperek

- dystans: 25,6 km;
- przewyższenia: +1267m/-1143m;
- punkty ITRA/UTMB: 1;
- 90% trasy to szlaki turystyczne;
- start w Andrychowie, meta w Rzykach na Czarnym Groniu;
- dzień startu: 15.05.2021r;
- godzina startu: 10:00;
- limit startujących: 300 osób;
- limit czasu na trasie: 6 godzin;
- na trasie punkt odżywczy z napojami i prowiantem, dodatkowo punkt z wodą, a na mecie ciepły posiłek.

Sztafeta o Beskidzki Topór

- dystans: 73km podzielone na trzy etapy:
etap pierwszy: 21,2 km, przewyższenie: +973m
etap drugi: 21,2 km, przewyższenie: +1104m
etap trzeci: 30,6 km, przewyższenie: +1450
- 90% trasy to szlaki turystyczne;
- start w Andrychowie, meta w Rzykach na Czarnym Groniu
etap pierwszy: Andrychów - Ponikiew-Chobot
etap drugi: Ponikiew-Chobot - Kocierz
etap trzeci: Kocierz - Rzyki, Czarny Groń;
- dzień startu: 15.05.2021r;
- godzina startu: 6:00;
- limit startujących: 50 trzyosobowych drużyn;
- limit czasu na całej tracie: 15 godzin;
pierwsza zmiana - 5 godz.
druga zmiana - 9,5 godz. (od startu pierwszego zawodnika ze sztafety)
trzecia zmiana - 15 godz. (od startu pierwszego zawodnika ze sztafety);
- na trasie punkty odżywcze z napojami i prowiantem, a na zakończenie ciepły posiłek na mecie dla wszystkich uczestników Sztafety o Beskidzki Topór;